Spelmissbruk Logo

Ansvar inom Spelbranschen 

Spelandet på nätcasino har expanderat avsevärt mycket under det senaste årtiondet. Med denna tillväxt har även spelares vanor blivit allt viktigare att följa för att kunna motverka och uppmärksamma spelmissbruk. Från och med 1 januari 2018 inkluderades problem med spel om pengar i socialtjänsten och hälso- och sjukhuslagen. Denna inkludering innebär att kommuner och landsting behöver arbeta förebyggande mot spelmissbruk. Om en person har ett spelmissbruk ska denna erbjudas stöd, precis på samma sätt som personer med drog- eller alkoholproblem. Denna inkludering, att arbeta förebyggande, mot spelmissbruk har även nätcasinon börjat praktisera. Nätcasinon brukar vanligtvis benämna denna åtgärd för ”ansvarsfullt spelande”.

Ansvarsfullt spelande innebär här att ett spelbolag arbetar mot spelmissbruk genom att informera om olika verktyg en spelare kan ta till för att spelmissbruk. Spelbolagen brukar även hjälpa spelare att komma till insikt om ett befintligt spelmissbruk. Om det finns ett spelmissbruk hjälper casinon spelaren med tips och information om olika stödförbund som man kan nå online, via telefon eller besöka direk.

Nätcasinons arbete mot spelproblem

Spelbolagen arbetar även förebyggande genom att följa de lagar och regler som finns i länderna som de olika nätcasinon verkar i. En lag som spelbolagen måste följa i Sverige är den som innebär att en spelare som loggar in och spelar på ett casino måste vara över 18 år gammal eller, annorlunda uttryckt, av myndig ålder.

De flesta spelcasinon arbetar även förebyggande mot spelmissbruk. Detta genom att ge tips på hur du som spelare ska agera för att inte börja missbruka spel. Att spela på casino ska ju trots allt göras för att det är kul och inte för att man som spelare känner sig tvungen till det.

I texten som följer nedan presenteras närmare hur olika nätcasinon arbetar för att förebygga spelmissbruk. Vi kommer även att lista några tecken på spelproblem samt organisationer man kan kontakta om det finns oro om spelmissbruk.

Förhindrande av spelmissbruk

Förutom att erbjuda en underhållande spelupplevelse erbjuder spelbolag sina spelare en rad olika metoder och verktyg som kan nyttjas för att ha koll på det egna spelandet. Att bli beroende av spel är något som kan drabba alla spelare. Det är därför av särskild betydelse att nätcasinon arbetar aktivt med ansvarsfullt spelande för att förebygga spelmissbruk. Att en spelare har ansvar över sitt spelande innebär att spelaren själv innehar kontrollen över sitt spelande.

Olika nätcasinon erbjuder och uppmuntrar sina kunder att ta del av bland annat självbedömningstester, Spelkollen, insättningsgräns och självuteslutning som en åtgärd mot spelmissbruk. Nedan följer en närmare beskrivning över vad dessa metoder innebär.

Metoder för att förhindra spelmissbruk på nätcasinon

  1. Självbedömningstest – Nätcasinon erbjuder ofta sina spelare ett självbedömningstest där spelaren själv får kryssa i olika påstående och hur väl de stämmer överens med dem själva. Ett påstående kan vara av typen ”Spelar du ofta en längre tid än du trodde att du gjort?”. Dessa påståenden kan exempelvis vara 20 till antalet och om man kryssat i fler än till exempel 7 påståenden som stämmer överens med en själv är det brukligt att man får rådet att söka professionell hjälp. Det finns även nätcasinon som har självbedömningstest där man bedömer sitt spelande genom att svara på en fråga med olika svarsalternativ givna. Skillnaden mellan de nämna testen är att i den ena kryssar man i ett påstående. Medan i den andra testen behöver en spelare ranka sig själv på de olika påståendena. Resultatet baseras sedan på de besvarade frågorna.
  2. Spelkoll – Spelkollen är ett program som noterar hur länge du är inne på ett nätcasino och spelar. Noteringen får spelaren ta del av en gång i timmen under spelets gång i en pop-up ruta. När pop- up rutan dyker upp får man bestämma sig om man vill fortsätta spela eller avsluta. För att spelkollen ska fungera behöver du som spelare accepterat cookies på den aktuella spelsidan.
  3. Insättningsgräns – Denna metod innebär att en spelare kan själv logga in på sitt spelkonto och besluta sig för att ha en daglig gräns, en veckogräns eller en månadsgräns på sina insättningar. Detta innebär att man som spelare kan registrera ett belopp som man får sätta in på sitt spelkonto under en viss period. Om man har valt att ha en daglig insättningsgräns på 1000 kronor innebär detta att under 24 timmar får man inte göra större insättningar än just 1000 kronor.
  4. Självuteslutning – Denna metod innebär att en spelare kan blockera sitt eget spelkonto under en viss tid eller permanent. När du har valt att självutesluta dig från att spela under en viss tid, kan du alltså under uteslutningsperioden inte bryta denna. Vissa casinon kan även stänga en kunds konto permanent om casinot anser att det är för kundens bästa.