Spelmissbruk Logo

Spelmissbruk

Att vara spelmissbrukare innebär att man har ett psykologiskt beroende av hasardspel. I psykiatriska sammanhang kallar man även detta för Ludomani eller Spelmani. Som spelmissbrukare kan man ha samma symptom som en substansmissbrukare, bland annat kan man behöva spela för större summor hela tiden för att uppnå samma ”kick” som i början. Flera spelmissbrukare har även berättat om abstinensliknande symptom som rastlöshet och irritation när de försökt sluta spela.

Som nämnt i introduktionen ovan används ofta spelmissbruk som term för att beskriva ett spelbeteende som skadar personen i fråga eller de som är nära personen som vänner, familj och människor som bryr sig om den. Spelberoende kan drabba vem som helst, oavsett ålder, kön och socioekonomisk tillhörighet. Studier har visat att risken att utveckla problem är större om man har blivit utsatt för spel vid en yngre ålder, eller om det finns en historia av spelberoende i den berördes familj.

När en person som är spelmissbrukare försöker kontrollera sitt spelande kan det orsaka stress, depression, ångest eller problem med jobbet. Dessa problem kan bli värre över tid om missbrukaren inte får behandling. För vissa kan det gå så långt som förstörda relationer och äktenskap, jobbförlust och givetvis stora skuldproblem med okontrollerad tillväxt av spelskulder.

Hur skapas ett beroende?

Det finns många olika anledningar till att människor blir beroende av spel. Först och främst beskriver många beroende att de flyr från någonting genom sitt spelande. Detta är likt beskrivningar från många människor...

Läs Mer

Varningstecken

Att upptäcka spelare som är i riskzon för missbruk är svårt. Detta beror på att personer som närmar sig problem gör allt för att gömma det faktum att de befinner sig i riskzonen. De är medvetna om det själva, och skäms. Symptomen är heller inte direkt synliga, som vid andra sjukdomar eller till och med andra beroenden. Sjukdomar leder ofta till yttre tecken på att man inte mår bra, precis som drogberoenden ofta också har fysiska sidoeffekter. Spel har inga sådana synliga tecken alls. Allting är psykiskt.

Vi har listat några av de tecken som kan hjälpa dig att upptäcka ett potentiellt spelmissbruk, antingen hos dig själv eller hos någon annan. Om du är rädd att du eller någon i din närhet är i riskzonen råder vi dig att söka kontakt med specialister inom området.

För att få diagnosen Spelmani eller Spelmissbrukare ska man enligt DSM-5 ha ägnat sig åt ett ”olämpligt spelbeteende” under en längre tid. Beteendet ska ha visat sig på flera av följande sätt:

  1. Personen tänker ständigt på spel. Det kan exempelvis handla om att man är upptagen med att tänka på tidigare spel eller kommande spel, eller att man funderar på hur man ska få tag i pengar att spela med.
  2. Personen behöver spela med allt större monetära summor för att kunna uppnå den önskade spänningseffekten (det vi tidigare omnämnt som ”kicken”).
  3. Personen har upplevt upprepade misslyckanden med att antingen sluta spela eller med att begränsa sitt spelande.
  4. Personen blir rastlös eller irritabel när han eller hon försöker begränsa sitt spelande eller att avsluta sitt spelande.
  5. Personen spelar med avsikten att slippa tänka på problem, undvika ångest, depression eller skuldkänslor.
  6. Personen jagar förluster, alltså återvänder till spel för att ta revansch på tidigare förluster.
  7. Personen ljuger för anhöriga, terapeuter och andra i avsikt att dölja sitt spelande.
  8. Personen har riskerat att förlora eller förlorat en viktig relation, professionell eller privat på grund av sitt spelande.
  9. Personen litar på att andra ska kunna hjälpa till med att lösa en finansiell kris som uppkommit på grund av spelandet.