Spelmissbruk Logo

Hur skapas ett beroende?

Det finns många olika anledningar till att människor blir beroende av spel. Först och främst beskriver många beroende att de flyr från någonting genom sitt spelande. Detta är likt beskrivningar från människor som lider av andra beroendeformer. Det kan vara droger, eller andra psykiska beroendeformer, men ofta är flykten från verkligheten någonting som är en gemensam nämnare. Om spelandet används till övervägande del som en flykt från vardagen ökar det påtagligt risken att bli beroende.

En annan stor faktor som bidrar till problem med spel, som länkar till ovan nämnda verklighetsflykt, är den emotionella faktorn. Spelande är mycket emotionellt. Eftersom pengar har kommit att betyda mycket för oss, så frammanas starka känslor när vi riskerar att förlora dem. Människor tycker om den spännande delen i casinospelen – känslan när de vinner. På sätt och vis innebär en vinst också att man ”vinner över casinot”. Man vinner alltså inte bara pengar, utan slår samtidigt någon annan. När ett behov av att vinna över casinot skapas, ett behov som inte tar hänsyn till den matematiska fördel som casinon har, skapas samtidigt en stor risk att bli spelberoende.

Spelberoende i världen

Spelmissbruk är ett problem som påverkar miljoner människor världen över, människor från alla åldrar, kön och professioner. Det är svårt att veta om någon spelar för mycket, eller har ett problem med spel om denna någon inte säger någonting till dig. Det är sällan människor med problem berättar om förluster och jobbiga känslor relaterade till spelandet för omvärlden. Anledningen till detta är såklart att många skäms för sitt beroende.

Spelberoende och behovet av spelande har inte alltid varit accepterat som en sjukdom, men idag har detta förändrats. Spelberoende är nu en allmänt erkänd psykisk sjukdom, och det finns hjälp att få för att förekomma problem. Denna hemsida syftar till att ge råd, stöd och information till alla som är rädda för att de själva eller någon i deras närhet är beroende av spel.

Spelberoende är erkänt som en psykisk sjukdom av doktorer och psykologer, och det finns professionella behandlingar tillgängliga utförda av specialister. Lär dig mer om de gratis och konfidentiella alternativ som finns i Sverige genom att klicka här.